Tijd voor veiligheid, tijd voor Multi Safe Security 

Uw veiligheid op nummer één met Multi Safe Security

Als uw alarm afgaat bent u direct in rep en roer. Enerzijds wilt u dat er snel iemand in de buurt is, anderzijds wilt u zelf gaan kijken of al uw spullen veilig zijn. Dat laatste kan gevaarlijk zijn, zeker voor een ongetraind particulier. Nog vaker, gelukkig, is er niets aan de hand en bent u voor niets uit uw bed gesprongen. Maar, stel nu dat er écht iets mis is? Dan is het van belang dat er iemand snel bij is die weet wat hij moet doen. Kies daarom voor de diensten van Multi Safe Security: regionale dekking voor alarmopvolging en surveillance in de regio Bergen op Zoom. Uw veiligheid op nummer één.

Beveilig mijn pand vandaag nog

Alarmopvolging

Alarmopvolging is een van de kernactiviteiten van Multi Safe Security. Gaat uw alarm af? De melding gaat dan direct naar onze meldkamer in Bergen op Zoom. Wij hebben altijd een surveillant in de buurt die snel ter plekke is, meteen kijkt wat er aan de hand is en direct waar nodig gerichte actie onderneemt.


Met Multi Safe Security kiest u voor:

 • Snelle alarmopvolging, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
 • U wordt alleen gewaarschuwd bij daadwerkelijke calamiteiten (tenzij anders afgesproken)
 • Onze surveillancemedewerker beoordeelt de situatie en schakelt waar nodig de hulpdiensten in
 • Bij schade na inbraak wordt direct actie ondernomen om de schade te herstellen
 • Na iedere melding ontvangt u van ons een heldere rapportage van het incident
 • Een ongestoorde nachtrust voor u en uw medewerkers 
 • Geen persoonlijk risico voor u of uw medewerkers
Meer informatie over alarmopvolging

Mobiele surveillance 

De mobiele surveillance vormt het logische verlengstuk van onze meldkamer en levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van winkels, kantoren, scholen, bedrijventerreinen en bouwlocaties. Samen bieden zij regionale dekking voor het opvolgen van alarmen, het uitvoeren van controlerondes, het openen en sluiten van panden en het collectief beveiligen van bedrijventerreinen.


Onze mobiele surveillance bestaat onder meer uit: 


 • Het openen van uw pand 
De surveillant zorgt ervoor dat uw pand op tijd wordt geopend en schakelt bijvoorbeeld alvast uw apparatuur in.


 • Een brand-/sluitronde
Tijdens deze ronde besteden we bijvoorbeeld aandacht aan onnodig brandende verlichting, correcte afsluiting van deuren en ramen, (brand)gevaarlijke situaties en inschakelen van het alarmsysteem. Onze surveillant sluit uw pand goed af.


 • Controleronde
Op wisselende tijdstippen maakt de surveillant een controleronde, zowel rondom als in het pand zelf. Hij let hierbij onder meer op onregelmatigheden en (brand)gevaarlijke situaties. Via het controlesysteem kunt u de gelopen routes en tijden bekijken.


 • Sluitbegeleiding
De Surveillant is herkenbaar aanwezig bij uw pand, zowel voor als na sluitingstijd en zorgt ervoor dat uw personeel op een veilige manier, onder toezicht het pand verlaat.


 • Visitatiediensten
De surveillanten controleren steekproefsgewijs de tassen en andere bagage van personeel en bezoekers bij het verlaten van het pand. Dit gebeurt discreet en indien mogelijk in een aparte ruimte.


 • Collectieve beveiliging
Permanent en zichtbaar aanwezig houden onze surveillanten uw hele bedrijventerrein goed in de gaten. Ze controleren alle bedrijven die zijn aangesloten bij de collectieve beveiliging. Zodra tijdens deze controlerondes iets opvalt, onderneemt onze surveillant direct actie.
Meer informatie over mobiele surveillance

Multi Safe Security
Proveniersblok 1 
4623 VL Bergen op Zoom 


Contactgegevens

(0164) 231 607 

info@multisafesecurity.nl

Bereikbaar

24 uur per dag, 7 dagen per week


Vergunningnummer 

ND 1683


Privacyverklaring

KvK

20110211

Multi Safe Security │ Uw veiligheid vast en zeker